Wsparcie psychologiczne, a także pełną informację na temat prowadzonych działań
w zakresie zdrowia psychicznego mieszkańców Gdańska uzyskać można w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzonym na zlecenie Miasta Gdańska przez
Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA pod numerem 787 960 860. Poniżej
prezentujemy katalog usług świadczonych całkowicie bezpłatnie, w ramach Gdańskiego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

wsparcie psychologiczne