Informujemy, że prowadzimy Grupę Wsparcia dla młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu i indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodzieży ze spektrum autyzmu.

Celem naszych spotkań jest rozwijanie, podniesienie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczestników.
Grupa i spotkania indywidualne są miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie dwóch psychologów, będziemy rozmawiać o codziennych problemach i doświadczeniach. Wsparcie grupowe prowadzone jest w oparciu o trening umiejętności społecznych (TUS) i podstawy terapii poznawczo-behawioralnej.
Oferta jest dedykowana dla osób ze spektrum autyzmu powyżej 16 roku życia mających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkujących w Gdańsku. Uczestniczenie w grupie, jak na konsultacjach indywidualnych, jest bezpłatne, a finansowane ze środków publicznych miasta Gdańsk.


Prowadzimy cykliczne spotkania rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w ramach grupy wsparcia, jak również oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczne.

Spotkania są dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z realizowane w formule warsztatów odbywających się w jednej grupie.
Powyższe oferty mają charakter wspierający – polegający na próbach rozwiązywania problemów zgłaszanych przez rodziców na bieżąco w trakcie spotkań, w toku dyskusji oraz w formie wymiany własnych doświadczeń rodziców. Na spotkaniach staramy się przeciwdziałać „wypalaniu się sił” i prowadzimy blok kształceniowo-edukacyjny.
Warunkiem do skorzystania z bezpłatnej pomocy jest spełnienie warunków: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka będącego w spektrum autyzmu, a także bycie mieszkańcem Miasta Gdańsk.

KONTAKT 797 722 104