Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez pedagoga we współpracy z dyrektorem, wicedyrektorem, wychowawcami i nauczycielami.
Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu zaspokajania przez szkołę oczekiwań rodziców.