Problem z jakim się zmagasz?

Na stronie https://wsparciewgdansku.pl/ pogrupowano według problemów ofertę wsparcia gdańskich placówek i instytucji działających w obszarze zdrowia psychicznego.

Korzystając z bazy znajdziesz najbardziej zbliżony obszar, a następnie za pomocą filtrów jeszcze bardziej dostosowaną ofertę do swoich potrzeb.

Za pomocą strony https://wsparciewgdansku.pl/ masz również możliwość odnalezienia wsparcia najbliżej swojego miejsca zamieszkania.