Współpraca z Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku

W dniu 25 czerwca 2024 roku miało miejsce niezwykle istotne spotkanie, które może znacząco wpłynąć na przyszłość edukacji i kształcenia zawodowego. 📅
Dziekan Wydziału Informatyki i Nowych Technologii, Romana Antczak, oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Maja Gluchowska, spotkały się z Dyrektor Agnieszką Musyt-Lewandowską z Zespółu Szkół Energetycznych w Gdańsku w celu podpisania kluczowej umowy partnerskiej. 🤝...
czytaj dalej: Współpraca z Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku