Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - Zespół Szkół Energetycznych (Technikum nr 13, Branżowa Szkoła I stopnia nr 10)

Zespół Szkół Energetycznych
Technikum nr 13
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

Współpraca z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej podjęta w dniu 26 stycznia 2016.

Cele współpracy:

  • podwyższenie jakości edukacji uczniów ZSE i przygotowanie ich do studiowania na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki,
  • umożliwienie uczniom Zespołu Szkół Energetycznych uczestnictwa w wybranych prelekcjach, seminariach, konferencjach i zajęciach laboratoryjnych,
  • przekazywanie uczniom ZSE informacji o warunkach rekrutacji i kształcenia na Politechnice Gdańskiej,
  • prowadzenie przez pracowników Wydziału wykładów dla uczniów.
powrót do góry