Współpraca z firmą ECTRON, zapoczątkowana podpisaniem umowy w dniu 4 czerwca 2020.

Cele współpracy:

  • celem priorytetowym jest patronat nad  klasą trzecią o profilu technik elektryk, przy czym klasa ta zostanie objęta opieką mentora,
  • doposażenie uczniów klasy patronackiej oraz pracowni w materiały dydaktyczne,
  • organizację praktyk zawodowych dla wybranych uczniów z w/w klasy,
  • fundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów klasy patronackiej,
  • oferowanie możliwości zatrudnienia.