UWAGA!!!

w terminie: od 15 lipca do 19 lipca 2024 r.

Zespól Szkół Energetycznych prosi o potwierdzenie woli przyjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

1 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
2 Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
3 3 fotografie (Rozmiar: Szerokość: 35 mm Wysokość: 45 mm. Rozdzielczość 600 dpi, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem)
4 Ksero odpisu skróconego aktu urodzenia
5 Karta zdrowia- otrzymana ze szkoły podstawowej
6 Inne dokumenty posiadane przez kandydata ( np. orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej, itp.)