Numer rachunku

62 1240 2920 1111 0000 4500 2759

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców ustaliła kwotę 100 PLN za rok