Kolejny projekt realizowany w naszej szkole w latach 2017-2018 w ramach programu Erasmus plus w akcji A1 „Mobilność Edukacyjna”  to „Cyfrowa szkoła – Cyfrowa przyszłość”. Jego autorem i koordynatorem jest Danuta Litwin-Kruszczyńska.  

            
             Celem projektu jest podniesienie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych przez naszych nauczycieli przy pomocy najnowocześniejszej technologii. Obserwując stale rozwijającą się cyfryzację oraz wszechobecne zastosowanie ekranów dotykowych pragniemy podwyższać swoje umiejętność do prowadzenia zajęć na miarę XIX wieku. W ten sposób nie tylko podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole, ale również wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Jako nauczyciele niejednokrotnie obserwujemy, iż młodzi ludzie są tak przyzwyczajeni do wykorzystywania technologii cyfrowej na każdym kroku w swoim życiu, że przyswajają wiedzę przekazywaną na płaskim ekranie znacznie szybciej niż tę podaną w publikacjach książkowych. Co więcej, możliwość używania podczas lekcji aplikacji na tabletach lub programów na tablicy multimedialnej jest odpowiedzią na niezwykle skuteczny sposób uczenia się propagowany przez Marię Montessori. Jej motto „pomóż mi zrobić to samemu” może odnosić się również do pracy na ekranie dotykowym, ponieważ uczeń przesuwając palcem po ekranie wykonuje czynność, która może mu znacząco pomóc opanować ćwiczony materiał.           

            W ramach projektu oprócz sześciu szkoleń metodycznych i metodyczno-językowych planujemy również „job shadowing” - możliwości obserwowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli w innym kraju celem uczenia się, wymieniania umiejętności dydaktycznych oraz  podpatrywania organizacji pracy. Dzięki temu już w kwietniu 2018 roku możliwy będzie wyjazd pięcioosobowej grupy nauczycieli naszej szkoły do Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro w Palermo na Sycylii. Wierzymy, że ten rodzaj doświadczenia pozwoli nam jeszcze lepiej realizować program dydaktyczny w naszej placówce.