TECHNIK  INFORMATYK

(przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka)

Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Tworzy aplikacje internetowe oraz mobilne. Zarządza danymi i ich przekazywaniem. Administruje systemy komputerowe, projektuje, tworzy strony www. Wykazuje się znajomością teoretyczną i praktyczną sprzętu komputerowego, jego składaniem i usuwaniem usterek. W związku z upowszechnieniem się komputerów zawód ten zyskuje duże znaczenie w skutecznym zarządzaniu firmą oraz wspieraniu wielu dziedzin przemysłu i handlu.OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych