TERMINY SPOTKAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

Termin Godzina Dodatkowe informacje
31 sierpnia 2022 godz. 17:00 Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych 1C,1D,1E,1B;1O1F,1G,1K,1P
28 września 2022 godz. 17:00 Spotkanie z rodzicami pozostałych klas (II-IV) - Rodzice klas IV (maturalnych) muszą zapoznać się z Organizacją Matur- spotkanie organizacyjne studniówkowe.
30 listopada 2022 godz. 17:00-18:30 Spotkanie wychowawców z rodzicami klas maturalnych Konsultacje z nauczycielami dla rodziców pozostałych klas Przewidywane oceny semestralne w klasach IV maturalnych
4 stycznia 2023 godzina 17:00 klasy IV
godzina 18:00 klasy I-III
I-IV spotkanie z rodzicami oceny semestralne Konsultacje z nauczycielami 17:00-19:00
29 marca 2023 godz. 17:00-18:30 Konsultacje z nauczycielami dla rodziców przewidywane oceny końcoworoczne w klasach IV(maturalnych)
24 maja 2023 godz. 17:00 (klasy I-II) godz. 18:00 (klasy III-IV) Spotkanie z rodzicami przewidywane oceny końcoworoczne w klasach I-IV