TERMINY SPOTKAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

Termin Godzina Dodatkowe informacje
31 sierpnia 2023 godz. 17:00 Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych 1C,1D,1E,1B;1O1F,1G,1K,1P
27 września 2023 godz. 17:00 Spotkanie z rodzicami pozostałych klas (II-V) - Rodzice klas V (maturalnych) muszą zapoznać się z Organizacją Matur- spotkanie organizacyjne studniówkowe
6 grudnia 2023 godz. 17:00-18:30 Spotkanie wychowawców z rodzicami klas maturalnych Konsultacje z nauczycielami dla rodziców pozostałych klas Przewidywane oceny semestralne w klasach V maturalnych
3 stycznia 2024 godz. 17:00 klasy IV-V
godz. 18:00 klasy I-III
I-V spotkanie z rodzicami oceny semestralne
Konsultacje z nauczycielami 17:00-19:00
26 marca 2024
wtorek
godz. 17:00-18:30 Konsultacje z nauczycielami dla rodziców przewidywane oceny końcoworoczne w klasach V (maturalnych)
22 maja 2024 godz. 17:00 klasy I-II
godz. 18:00 klasy III-IV
Spotkanie z rodzicami przewidywane oceny końcoworoczne w klasach I-IV