Dyrektor Szkoły informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Sprawozdania GCUW