Współpraca ZSE z Polską Agencją Kosmiczną zaowocowała umieszczeniem danych ZSE w lądowniku, który zostanie w lipcu 2020 roku wysłany na Marsa.