19 czerwca 2019 roku

o godzinie 1300

odbędzie się uroczyste

Zakończenie Roku Szkolnego