28. kwietnia w naszej szkole miało miejsce uroczyste pożegnanie absolwentów. ZSE w mijającym roku szkolnym ukończyło osiem klas technikum, które przechodzą do historii, jako ostatnie klasy pogimnazjalne 

    Pożegnanie przygotowali uczniowie klasy 4K ( N. Brdej, T. Freitag, K. Gdaniec ) pod kierunkiem wychowawczyni A. Domagały, z pomocą przedstawicieli klasy 3P oraz naszego niezastąpionego operatora nagłośnienia -  M.Cekały z kl. 4C. 

    W pierwszej części gali, głos zabrała Dyrektor ZSE – p. A. Musyt-Lewandowska, która podsumowując minione cztery lata edukacji, zachęciła jednocześnie  w ciepłych słowach, do nieustawania w dążeniu do realizacji planów i marzeń. Krótką mowę wygłosił również przedstawiciel Rady Rodziców, p. L. Modzelewski oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – S. Zaskórska. 

     Wychowawcy klas, przy udziale Pani Dyrektor, kolejno wręczali świadectwa ukończenia technikum, nagradzając przy tym dyplomami oraz innymi nagrodami, uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i osiągnięciami w różnych dziedzinach. 

     Całość przebiegła w miłej atmosferze, przy akompaniamencie znanych przebojów „maturalnych” oraz pokazie slajdów,   dokumentujących życie szkolne naszych absolwentów. Wychowawcy oraz Dyrekcja, zostali obdarowani pięknymi kwiatami, a pozostali nauczyciele słodkimi upominkami, następnie miejsce miały bardziej kameralne spotkania w gronach klasowych i zapewne pełne wzruszeń chwile.