XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej - grupa elektryczno-elektroniczna w ZSE.
Zgłoszenia drogą elektroniczną (TEAMS lub GPE) przyjmuje Pan Krzysztof Tyndzik do 5.11.2022 r.