Wszelkie informacje na temat programu rządowego znajdują się na stronie Miasta Gdańska, link do strony:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rzadowy-program-pomocy-uczniom-wyprawka-szkolna-2019