WYNIKI - XII WOJEWÓDZKIEGO  

KONKURSU MULTIMEDIALNEGO     

„MOJE PASJE” na grafikę komputerową, film, fotografię. 

- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czerwiec 2023 r. 

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Kategoria: FILM, ANIMACJA 

I miejsce 

Damian Zawada 

II miejsce 

Alicja Wilman 

III miejsce 

Martika Nowaczyk 

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Kategoria: GRAFIKA KOMPUTEROWA  

I miejsce 

Bohdan Harkovenko  

II miejsce 

Dorota Sobczak  

III miejsce 

Patrycja Krukowska  

Wyróżnienie 

 

Wojciech Bazydło  

Martyna Flis  

Wiktoria Leśniewicz  

Kacper Rzepka  

Polina Tvierdokhliebova  

Damian Zawada 

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. W kategorii fotografia, nie przyznano nagród. Dyplomy i nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą na podany przez autora adres. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie szkoły: https://zse.edu.gdansk.pl/pl  

Gdańsk, czerwiec 2023  

Jury konkursu MOJE PASJE: 

Przewodnicząca: Marzena Parowińska n-ka przedmiotów informatycznych oraz fotografii  

Alena Moeller – nauczycielka kulturoznawstwa,  

Uczniowie ZSE Gdańsk nagrodzeni w konkursie: 

  • kategoria film i animacja  

1 miejsce Damian Zawada 

  • kategoria grafika komputerowa  

1 miejsce Bohdan Harkovenko  

 wyróżnienie Wojciech Bazydło