W dniu 19.12.2018 w naszej placówce oświatowej, odbywała się seria prezentacji dotyczących problemu cyberprzestępczości - czyli grupy przestępstw dokonywanych z użyciem komputera oraz Internetu, mające na celu śledzić innych użytkowników sieci, wykradać informacje (w tym dane osobowe osób prywatnych, a nawet poufne, tajne lub ściśle tajne dokumenty państwowe) czy manipulować społeczeństwem, co szczególnie może nasilać się, między innymi, przed wyborami.
Wykłady prowadzone były przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, z którą nasza szkoła, w tym roku podjęła współpracę celem objęcia patronatem merytorycznym klas informatycznych, jak również przez przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej z 7 Pomorskiej Brygady OT.
Młodzież Zespołu Szkół Energetycznych poznała również zadania militarne oficerów WOT jak i otrzymała informacje w jaki sposób wygląda rekrutacja oraz szkolenie wojsk OT.