od 11 sierpnia 2020 roku


w godzinach 9.00 -13.00

w sekretariacie szkoły pok.127