W piątek, 4 listopada, klasa 1E wraz z opiekunami, p. Zenonem Tomackim i p. pedagog Agnieszką Wojdą, uczestniczyła w wycieczce do firmy Federal-Mogul Bimet S.A. w Gdańsku-Oliwie. Zakład należący obecnie do koncernu Tenecco specjalizuje się w produkcji łożysk ślizgowych, taśm bimetalowych i proszków brązu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć linie produkcyjne panewek tradycyjnych (na bazie taśmy stalowej pokrytej warstwą brązu) oraz panewek nowej generacji (z napyloną warstwą brązu umożliwiającą prawidłową pracę silników pracujących w systemie „start-stop”). Pracownicy firmy zaprosili również uczniów do laboratorium metalurgicznego wyposażonego w szlifierki do przygotowywania próbek, w urządzenia do badania wytrzymałości panewek oraz w mikroskopy i aparaty rtg do precyzyjnej analizy składu próbek. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie w firmie zasad BHP w celu zapewnienia pracownikom optymalnie bezpiecznych warunków pracy. Uczniowie na czas zwiedzania zakładu również zostali wyposażeni w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo – okulary ochronne, zatyczki do uszu oraz specjalne buty robocze. Wycieczka należała do bardzo udanych, a kolejna porcja wiedzy zawodowej została przyswojona! J