19 czerwca 2019 roku o godzinie 13-tej w Zespole Szkół Energetycznych zabrzmiał ostatni dzwonek.
Na uroczystości nagrodzono wielu uczniów za:
wysokie wyniki w nauce,
100% frekwencję,
udziały w konkursach,
działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Wszystkim serdecznie Gratulujemy!!!!

Pani Dyrektor Iwona Targońska życząc udanych i bezpiecznych wakacji podziękowała za dotychczasową współpracę i czas spędzony w szkole jako Dyrektor ZSE.
Od września Dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych zostanie pani Agnieszka Musyt-Lewandowska.
Bardzo dziękujemy pani Dyrektor Iwonie Targońskiej za pracę na rzecz szkoły, opiekę i pomoc w trudnych sytuacjach.

Kochani gratulujemy wszystkim sukcesów małych i dużych.
Uważajcie na siebie, odpoczywajcie i widzimy się we wrześniu.