Dzisiaj podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła i Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku.

Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło gdyż historia Zespołu Szkół Energetycznych od początku swego istnienia jest ściśle powiązana z zakładami Elektrociepłowni Wybrzeże na mocy porozumienia zawartego w 2016 roku współpraca z PGE stała się szczególnie owocna, zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali objęci opieką zakładów energetycznych.

Realna pomoc w postaci praktyk dla uczniów, stypendiów dla najlepszych, wycieczek zawodoznawczych, szkoleń dla nauczycieli pozwalają nam rozwijać się jako wiodąca placówka oświatowa w resorcie szkół technicznych uczących elektryków i energetyków.

Zaproszeni goście podpisali umowę o współpracę na kolejne lata, pani Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła Elżbieta Kowalewska , pan Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Kryger oraz pani Dyrektor Agnieszka Musyt- Lewandowska.

Uroczystość uświetniła obecność gości:
pana Leszka Gierszewskiego – Dyrektora Departamentu Technicznego O/ Wybrzeże, pani Agnieszki Pera-Konikowskiej z Działu HR Oddziału Wybrzeże oraz pani Katarzyny Dudzin z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.