W dniu 26 lutego nasi nauczyciele przedmiotów informatycznych zapoznawali się z najnowszymi możliwościami w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych w trakcie 6 godzin szkolenia branżowego. Poznawali:
- rodzaje zagrożeń
- metody zapewnienia bezpieczeństwa komputerów oraz urządzeń mobilnych
- sposoby bezpiecznej pracy z aplikacjami