Wręczenie  stypendiów przyznawanych naszym uczniom przez zakład : ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uhonorowano 5  najlepszych uczniów naszej szkoły, reprezentujących zawody związane z branżą elektryczną i energetyczną, z klas o profilu technik elektryk, technik energetyk oraz technik systemów i urządzeń techniki odnawialnej.

  1.  Marka Lipkę  ucznia z klasy 3O
  2.  Piotra Kołpaka  ucznia z klasy 4D 
  3.  Jakuba Kozierkiewicza ucznia z klasy 4D 
  4.  Mateusza Benka ucznia z klasy 2D
  5.  Pawła Lewandowski ucznia z klasy 3D