W piątek – 23.09.2022 roku, kończąc obchody 60-lecia powstania Szkolnictwa Energetycznego na Pomorzu Gdańskim – odbyło się pasowaniem na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej, uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, zwanego potocznie „Energetykiem”. Na szkolne patio przybyły wszystkie pierwsze klasy wraz z wychowawcami. Ślubowanie w imieniu klas złożyli przedstawiciele każdego profilu Technikum Nr 13 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 10. Ceremonię uświetniła obecność Dyrekcji, przedstawicieli Rady Rodziców, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz pocztu sztandarowego (w składzie: P. Balcerski – chorąży, M. Enerlich i P. Jajdyk – asysta). Uroczystość poprowadzili: S. Zaskórska oraz D. Kinowski z klasy 3P pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. K. Cabana i p. A. Domagały. Pasowania na ucznia historycznym symbolem pioruna dokonała p. Dyrektor – A. Musyt- Lewandowska, której życzeniem było, co podkreśliła w słowach skierowanych do uczniów, aby wszystkie mądre i dobre wartości zawarte w Rocie Ślubowania, stanowiły podstawę funkcjonowania w naszej szkole
i determinowały ich działania w dorosłym życiu. Do słów otuchy ze strony Dyrekcji, dołączyli przedstawiciele Rady Rodziców (Przewodnicząca – p. M. Formela oraz p. L. Modzelewski), którzy w ciepłych słowach zwrócili się do pierwszoroczniaków, zapewniając o swojej gotowości do niesienia pomocy zarówno w sferze duchowej jak i w sferze materialnej. Ponadto rodzice obdarowali uczniów słodkim upominkiem i gadżetem. Uroczystość, mimo swojego podniosłego nastroju, przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Dalsze obchody przebiegały dwutorowo. Część uczniów udała się do szkolnej auli by wysłuchać wykładu na temat 60-lecia Szkolnictwa Energetycznego na Pomorzu Gdańskim
i zobaczyć film poświęcony jubileuszowi. Całość poprowadziła p. Wicedyrektor – M. Gorska-Zasada. Z kolei reszta uczniów wraz z nauczycielami udali się do pobliskiej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku na dziękczynną Mszę Świętą z okazji jubileuszu. Mszę Świętą sprawował były katecheta
i obecny proboszcz parafii Ks. Jan Kucharski. Wszystkim zaangażowanym w podniosłe przeżywanie tego dnia i przede wszystkim uczniom klas pierwszych, rodzicom i Dyrekcji składamy serdeczne podziękowania.