W poniedziałek przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z jednym z opiekunów byli obecni na Forum Samorządów Uczniowskich w Gdańsku. Mieliśmy okazję przysłuchiwać się debacie na temat roli samorządu w szkole oraz uczestniczyliśmy w sesji warsztatowej na temat praw ucznia, dialogu w szkole, umiejętnego wprowadzania zmian oraz dobrej współpracy.