PUNKT NABORU

ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH

9:00-14:00

TERMINY:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej ( wymaga obecność rodzica/opiekuna prawnego) od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2023 r.
  2. Podania w dniach od 27 lipca do 31 sierpnia 2023 nie będą przyjmowane.
  3. Publikacja listy przyjętych 18 sierpnia 2023 r.

 

 

WOLNE MIEJSCA

 

 

WOLNE MIEJSCA

NAJNIŻSZY WYNIK W REKRUTACJI

TECHNIKUM NR 13:

 

TECHNIK ELEKTRYK

 

0

128,65

TECHNIK ELEKTRONIK  

 

2

120,40

TECHNIK ENERGETYK

 

0

116,10

TECHNIK INFORMATYK

 

9

133,00

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

 

4

131,65

TECHNIK PROGRAMISTA

 

5

152,35

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10

 

ELEKTRYK

 

2

67,80

 

 

 

ma menu kontekstowe