Lawinowo rośnie liczba młodych osób wykazujących ryzykowne zachowania, które mogą prowadzić do uzależnienia cyfrowego. W Gdańsku rusza pilotażowy program pomocowy w ramach Poradni Zdrowego Życia. Bezpłatną pomoc otrzymają mieszkańcy w wieku 6-18 lat i ich rodziny. Wszystko po to, by zadbać o higienę cyfrową młodego pokolenia.

Rodzice skarżą się, że dzieci wiele godzin dziennie spędzają w świecie wirtualnych gier, a na próbę ograniczenia reagują agresją. Nad spotkania z rówieśnikami i ruch na świeżym powietrzu przedkładają surfowanie w sieci. W nocy siedzą przed komputerem, a w dzień śpią do południa, mają kłopoty z nawiązywaniem relacji i stronią od życia rodzinnego.

Aby pomóc rodzicom przeciwdziałać uzależnieniom cyfrowym wśród dzieci i młodzieży od lutego 2021 roku uruchomiony zostaje pilotażowy projekt bezpłatnej pomocy. Adresowany będzie do gdańszczanek i gdańszczan w wieku 6–18 lat i ich rodzin. Pilotaż prowadzony będzie w wybranych szkołach samorządowych. Informacje o programie trafią do rodziców, którzy dowiedzą się o możliwości konsultacji w obszarze higieny cyfrowej.

Jak wygląda program?

W pilotażu są to trzy spotkania w ok. dwutygodniowych odstępach czasu. Kadra specjalistów rozmawia zarówno z dzieckiem, jak i rodzicem. Rodzic zostaje wyposażony w zestaw materiałów pomocnych we wdrażaniu nowych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych, a nadto ma możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań szkoleniowych wzmacniających kompetencje rodzicielskie.


Czym jest Poradnia Zdrowego Życia?

To nowy punkt na mapie pomocowej miasta. Poradnia działa w ramach Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Mieści się przy ul. Wrzeszczańskiej 29. Zespół specjalistów opracował program wczesnej interwencji w obszarach profilaktyki uzależnień cyfrowych oraz profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dzieci i młodzieży.

Chcąc skorzystać z pomocy należy skontaktować się ze specjalistami pod nr tel. 58 320 44 04, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

W dobie pandemii dzieci i młodzież spędzają w świecie cyfrowym jeszcze więcej czasu, niż to było wcześniej. Z badań wynika, że większość polskich nastolatków spędza online średnio ponad 4 godziny dziennie, a co ósmy z nich – 8 godzin lub więcej. W większości domów nie wprowadza się zasad ograniczających czas korzystania z Internetu czy reguł dotyczących selekcji treści, do których nastolatki mogą mieć dostęp. Tylko 1,8% rodziców ma świadomość, w jakich porach i ile godzin dziennie ich dziecko korzysta z Internetu.

https://www.facebook.com/1233513290097590/posts/3658606557588239

profilaktyka-uzaleznien-cyfrowych-bezplatna-poradnia-zdrowego-zycia-juz-dziala-242874.jpg

profilaktyka-uzaleznien-cyfrowych-bezplatna-poradnia-zdrowego-zycia-juz-dziala-242875.jpg