Próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym
odbędzie się

3 stycznia 2019 roku (czwartek)
o godzinie 1225

w salach 208 oraz 209