Próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym
odbędzie się

6 lutego 2019 roku (środa)
o godzinie 1225