Okres dojrzewania (adolescencji) jest wyzwaniem dla młodych ludzi we wszystkich obszarach ich życia. Zmiany, które zachodzą w młodym człowieku mogą stanowić trudność dla niego samego, ale też dla rodziców, rówieśników i nauczycieli.

Niniejszy projekt został skierowany do grupy młodych osób w wieku od 15 do 18 lat, którzy wykazują trudności w zakresie regulacji emocji.

Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozwojem emocjonalnym, nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów czy stawianiem granic.

Projekt skierowany jest do młodzieży, która przeżywa przykładowe trudności z:

Doświadczaniem silnych emocji jak np. złość, lęk, smutek.

Stawianiem granic i mówieniem „nie”

Zauważeniem i nazwaniem swoich potrzeb

Niską samooceną

Nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji

Dogadaniem się z rodzicami

Motywacją do nauki

Wchodzeniem w różne sytuacje społeczne

Uczestnicy dzięki udziałowi w zajęciach nauczą się:

lepiej rozumieć swoje emocje i panować nad nimi

budować lepsze relacje z samym sobą i otoczeniem

stawiać zdrowe granice

rozpoznawać swoje potrzeby i je zaspakajać

lepiej wykorzystywać swoje zasoby

Program warsztatowy oparty jest na terapii dialektyczno-behawioralnej, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi.

Harmonogram warsztatów:

11 – 15 lipca 2022r.

Czas trwania każdego spotkania przewidziany jest na ok. 5h. Zajęcia będą się odbywały od 10.00 do 15.00.

Zapisy

O kwalifikacji do projektu będzie decydowała kolejność przesłanych zgłoszeń i dokonywanych wpłat.

Miejsce:

Fundacja Mosty przy Al. Zwycięstwa 54/1.

Dzięki finansowemu wsparciu Gdańskich Autobusów i Tramwajów udział w projekcie jest płatny tylko połowę i wynosi 350zł. Regularna cena takiego kursu wynosi 800zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 505-450-350.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

klinika@mostyzamiastmurow.pl