klasa

prawdopodobny termin praktyki

3E

27.03.2023 - 27.04.2023 (z przerwą na ferie świąteczne)

3D

17.10.2022 – 15.11.2022

3C

12.09.2022 – 7. 10.2022

3O

27.03.2023 - 27.04.2023 (z przerwą na ferie świąteczne)

3G

30.01.2023 – 24.02.2023

3K

27.02.2023 – 24.03.2023      

3F

27.03.2023 -   27.04.2023 (z przerwą na ferie świąteczne)                              

3P

od 2 listopada 2022r do 30 listopada 2022r

4P

od 2 listopada 2022r do 30 listopada 2022r

4E

listopad 2022

4D

19.09.2022 – 14.10.2022

4C

10.10.2022 – 4.11.2022

4O

12.09.2022 – 7.10.2022

4G

19.09.2022 – 14.10.2022

4F

17.10.2022 – 15.11.2022

4K

16.11.2022 – 13.12.2022