Na potrzeby nowatorskiego projektu „FLOATING OFFSHORE WIND CHALLENGE FOR YOUTH” – PROJEKT DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW JUTRA, został utworzony specjalny, interdyscyplinarny zespół projektowy, elektryczno-energetyczny. Zespół przyjął nazwę ZSETW, w składzie:

  1. Kacper Thielmann – 4Eg
  2. Nicolas Chmielewski – 4Eg
  3. Jakub Wulczyński – 4Eg
  4. Jan Kotłowski – 4D
  5. Mikołaj Niespodziany – 4D

Opiekę mentorską nad zespołem objął Pan Krzysztof Tyndzik.

W projekcie wzięło udział 20 szkół z całej Polski, interdyscyplinarny zespół ZSETW zajął II miejsce i zakwalifikował się do finału.

Od etapu projektu i testów na symulatorze, po żmudne projektowanie, aż po fizyczne zbudowanie zaprojektowanej platformy i etap testów na basenie modelowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Udział w projekcie dostarczył nam wielu doświadczeń, a przede wszystkim świetnej zabawy. Serdecznie dziękujemy organizatorom, za świetną współpracę, ale przede wszystkim za zainicjowanie, tego wspaniałego projektu.

Zespół wraz z mentorem składają również podziękowania Panu Andrzejowi Rusajczykowi za wsparcie.

Głównym pomysłodawcą, sponsorem i organizatorem projektu jest międzynarodowa firma SimplyBlue Group, skoncentrowana na zastąpieniu paliw kopalnych czystą energią oceaniczną i rozwijaniu zrównoważonych źródeł białka, jednocześnie rozwijający gospodarki przybrzeżne dzięki nowym projektom i inwestycjom.

Projekt wspierają i rozwijają:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej

Pracodawcy Pomorza

VulcantTraining & Consultancy

CEEEnergyGroup"