27 stycznia 2021 roku

online na Teams

17.00 spotkanie z wychowawcami- omówienie ocen semestralnych

17.30 - 19.00 konsultacje z nauczycielami