Absolwenci proszeni są o odbiór indywidualnych harmonogramów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Odbiór w pokoju 114A w poniedziałki w godzinach 7.30 - 15.45.