Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25
ogłasza pisemny,
ofertowy przetarg na umowę o wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych