"Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne" to temat naszych dzisiejszych zajęć edukacyjnych w klasach: 1G i 1O prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku. Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe przepisy prawa dotyczącego osób w
nieletnich oraz rozwinąć poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Dziękujemy Referatowi Profilaktyki za wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa młodzieży 💪