W dniach 3 i 4 listopada w naszej szkole uczniowie brali udział w wyborach do samorządu uczniowskiego. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, sprawne przybycie na aulę i głosowanie.