GRATULACJE!!!!

 

W myśl Porozumienia w ramach projektu: „Energetyczna kariera z PGE Energia Ciepła” w zakresie współpracy oraz wspierania kształcenia przyszłych kadr dla branży energetycznej zawartego 09.12.2019 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku a Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku najlepiej ocenieni praktykanci biorący udział w programie praktyk w bieżącym roku szkolnym otrzymają nagrody pieniężne.

Są to:

1 miejsce:  Michał Cieślik i Jakub Woźniak

2 miejsce: Piotr Jabłoński