11 czerwca 2019 r. odbyła się w Zespole Szkół Energetycznych kolejna edycja przyznania nagród dla najlepszych spośród praktykantów przez PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku.
Gratulujemy.