Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".
STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM SZKOŁY BRANŻOWEJ ORAZ TECHNIKUM
Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wydrukowanego wniosku przez wnioskodawcę, najpóźniej do 14 września do pani wicedyrektor Magdaleny Gorskiej-Zasada sala 114.