ROZPOCZYNAMY NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY:

 w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, które zamierzamy zrealizować w  2022 roku (planowany okres realizacji od kwietnia do czerwca):

 

  1. spawania metodą TIG-141 oraz kursu ręcznego cięcia palnikiem acetylenowo- tlenowym

 

  1. sczepiania elektrycznego i cięcia gazowego metali

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KURSIE JEST UKOŃCZONE 18 LAT

Kurs musi pokrywać się z kierunkiem kształcenia/zawodem.

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE PANI IZABELA SZOSTAK (pokój 120)