konkursu-na-scenariusz-escape-room-u-332052.jpg

REGULAMIN KONKURSU  NA SCENARIUSZ ESCAPE ROOM’U

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego scenariusza ESCAPE ROOM, rozwijanie kreatywności, popularyzacja logicznego myślenia. Scenariusz należy napisać w taki sposób, aby uczestnik gry szukał szyfrów, scalał elementy, rozpracowywał zadania, które będą wymagały sprytu i szybkiej dedukcji.

Konkurs trwa od 11.02.2022 r. do 18.03.2022 roku.

Do konkursu można zgłosić się indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych.
Praca konkursowa powinna zawierać od 4 do 10 zagadek, w tym minimum 3 z matematyki.
W scenariuszu można stosować szyfry np. szyfr ułamkowy, harcerski, alfabet Morse’a itp. Należy wykorzystać również zadania z innych dziedzin nauki.

W pracach projektowych zawierających zdjęcia lub opracowania innych autorów niezbędne jest podanie źródła. Scenariusz należy zapisać w dokumencie tekstowym. Organizator ma prawo opublikować przesłane prace na stronie internetowej szkoły, FB szkoły oraz może wykorzystać scenariusze do celów edukacyjnych. Udział w konkursie jest jednoznaczny
z akceptacją warunków konkursu.

Prace należy przesłać do dnia 18.03.2022 r. do Katarzyny Zajfert poprzez platformę Teams. Każda praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę.

Podczas oceny projektu będą brane pod uwagę kreatywność i poprawność merytoryczna.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy