KONKURS MULTIMEDIALNY MOJE PASJE X 2021 r.

- na film, fotografię i grafikę komputerową
dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Termin zgłaszania prac do 30 kwietnia 2021 r.