REGULAMIN konkursu fotograficznego:

101. rocznicy zaślubin Polski z morzem

§1 ORGANIZATORZY, UCZESTNICY KONKURSU:
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły ZSE w Gdańsku.

§2 PRZEDMIOT I CEL KONKURSU:
1. Tematem konkursu jest: 101. rocznica zaślubin Polski z morzem.
2. Celem konkursu jest upamiętnienie rocznicy, a także rozwój zainteresowań i kreatywności uczniów w dziedzinie fotografii.

§3 WYMAGANIA DOT. PRACY:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:
• 1 fotografię lub
• 1 zestaw (złożony z max. 5 fotografii)
2. Pracę należy przesłać w postaci elektronicznej na podany adres e-mail organizatora spełniając następujące kryteria:
    • Praca nie może być mniejsza niż 800px na dłuższym boku,
    • Formaty zapisu: jpg, png, tiff.
3. Fotografie mogą poddane korekcji, obróbce w programie graficznym.
4. Do pracy należy dołączyć plik.txt z informacją: imię i nazwisko autora, klasa, data, kontakt: adres e-mail,

§4 TERMINY KONKURSU, TRYB PRZESYŁANIA PRAC:
1. Pracę na konkurs przesyłać na adres e-mail: media.zse@gmail.com
z dopiskiem: „Konkurs na fotografię – 101. rocznica zaślubin Polski z morzem” do 15 lutego 2021 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, portalu społecznościowym szkoły FB.

§5 KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Jury Konkursu wybierze najlepsze prace i przyzna I-III miejsce oraz wyróżnienia według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem konkursu,
• oryginalność, pomysłowość,
   • jakość techniczna pracy.

Jury konkursu:
Patryk Rudel, nauczyciel historii,
Dorota Dąbrowska, nauczycielka plastyki,
Marzena Parowińska, nauczycielka przedmiotów informatycznych.

 

e-mail: media.zse@gmail.com


Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, 31.01.2021 r.