„Konkurs Fizyczny: Młody Einstein”

konkurs-fizyczny-mlody-einstein-334638.jpg

Zgłoszenia przyjmuje Pan Krzysztof Tyndzik za pośrednictwem MS TEAMS – KRZTYND97

Termin zgłoszeń do 28.03.2022 r.