Dnia 12 listopada 11 uczniów naszej szkoły wzięło udział w polskiej edycji XIV Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR w kategorii SENIOR (dla szkół ponadgimnazjalnych).

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia analitycznego i algorytmicznego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Tegoroczny konkurs został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Więcej informacji na: www.bobr.edu.pl/kompendium-wiedzy-o-bobrze/