20 lutego 2020r. uczniowie ZSE wraz z nauczycielami brali udział w konferencji organizowanej przez pracodawcę SCHRACK TECHNIK.
Mieliśmy okazję zapoznać się z nowoczesnymi produktami z zakresu rozdziału energii, aparatury dla przemysłu, oświetlenia, sieci IT, UPS, KNX.
Przedstawiciele firmy SCHRACK TECHNIK zadeklarowali chęć współpracy z naszą szkołą. Od marca ruszamy ze szkoleniami dla nauczycieli i uczniów...